Zatrudnienie

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii – praca w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz lekarzy zdecydowanych specjalizować się w ww zakresie. Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie alergologii dziecięcej - praca w Poradni Alergologiczno-Pulmonologicznej Dla Dzieci.
Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. (52) 35 45 325

Środa, 9 października 2019

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub lekarzy w trakcie ww. specjalizacji.
Oferty prosimy składać pod ww adres.
Kontakt telefoniczny: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa-Naczelny Lekarz Szpitala nr tel. 523545320

Czwartek, 19 września 2019

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki - praca w Poradni Okulistycznej.
Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. (52) 35 45 325
Środa, 10 lipca 2019

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarzy w Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego w zakresie świadczeń Zespołu Ratownictwa Medycznego-specjalistycznego.
Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320
Wtorek, 25 czerwca 2019

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni koordynatora oddziału neurologicznego i udarowego Kontakt: Dyrektor lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320
Środa, 15 maja 2019

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii – praca w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz lekarzy zdecydowanych specjalizować się w ww zakresie. Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320
Poniedziałek, 13 maja 2019