Zatrudnienie

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – praca w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz lekarzy zdecydowanych specjalizować się w ww zakresie.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

06.09.2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

06.09.2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni koordynatora oddziału neurologicznego i udarowego.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

06.09.2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii – praca w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz lekarzy zdecydowanych specjalizować się w ww zakresie.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

06.09.2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy, do pracy w Poradni Pracowniczej.

Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. 52 35 45 325

16.07.2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii, do pracy w Poradni Reumatologicznej.

Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. 52 35 45 325

16.07.2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie pielęgniarki – praca w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii, w I Oddziale Chorób Wewnętrznych, w II Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Bloku Operacyjnym.
Kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. 52 35 45 297.

czwartek, 15 lipca 2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

08.04.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – praca w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz lekarzy zdecydowanych specjalizować się w ww zakresie.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

31.03.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie konserwatora urządzeń teletechnicznych.

Kontakt: Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. 52 35 45 277

25.03.2021 r.
Więcej artykułów…