Ogłoszenie - świadczenia zdrowotne - TELERADIOLOGIA

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych w załączniku.

Pliki do pobrania:

data publikacji: 03.03.2020