Tytułu HIT 2006

"Centrum Radiologii w Inowrocławiu" - geneza, założenia, opis oraz struktura zarządzania projektem w ramach którego dokonano zakupu aparatu do cyfrowego systemu obrazowania w radiodiagnostyce

Opis skrócony zgłoszonego tematu /cel przedsięwzięcia, czas realizacji, koszt realizacji, spodziewane efekty, inne informacje/.
Uchwałą nr 53/726/2004 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie i zdobył pierwsze miejsce w regionie.
30 stycznia 2005r. Powiat Inowrocławski podpisał z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pn. Centrum Radiologii w Inowrocławiu.
23 czerwca 2005r. nastąpiło rozpoczęcie pierwszego etapu realizacji inwestycji. Ostatni etap przedsięwzięcia został zakończony 15 października 2005r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 300 740,00zł. 10% czyli 173 450,00 zł pochodziło z budżetu państwa, środki z budżetu powiatu stanowiły 15 % i wyniosły 260.140,00zł.
Przedmiotowy projekt był pierwszą tego typu inwestycją w województwie kujawsko - pomorskim i w kraju. Jego realizacja przyczyniła się do podniesienia jakości usług medycznych przez PS ZOZ w Inowrocławiu, a także do utrzymania dotychczasowych miejsc pracy: 31,5 etatu, w tym: 6,5 etatu - lekarze, 18 etatów - technicy radiologii, 7 - pozostałe oraz stworzenia nowych miejsc pracy: 1,5 etatu - lekarze, 1 etat - technik radiolog.
Przedmiotem projektu była przebudowa dotychczasowego Zakładu Diagnostyki Obrazowej funkcjonującego w PS ZOZ w Inowrocławiu, adaptacja trzech pomieszczeń: pomieszczenia aparatu oraz sterowni, a także aktualnego przejścia służbowego przeznaczonego dla usytuowania kamery. Zakresem robót objętych zostały: wykonanie ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym (11.740m) z wstawieniem drzwi dla pomieszczenia kamery, wymiana wykładziny na spawaną po uprzednim okablowaniu i przygotowaniu podłoża (posadzki z wykładziny TARKET zwykłej z wyłogami na ścianę) oraz malowanie pomieszczeń.

Projekt zakładał wyposażenie Centrum Radiologii w system Digital Diagnost obejmujący:

 • Cyfrowy płaski detektor o powierzchni 43cmx43cm, rozdzielczość 300x300 pikseli; głębia detekcji 14 bitów.
 • Stację roboczą do automatycznej obróbki, przeglądania obrazów system Digital Diagnost - sprzęt: komputer Sunblade 2500 z systemem operacyjnym Solaria, dysk twardy 36 Gb, napęd CD-RW do archiwizacji i odtwarzania konfiguracji systemu 4Gb dla systemu operacyjnego oprogramowania aplikacyjnego, 32 Gb ok. 2000 obrazów, 1 Gb pamięci RAM- cyfrowy wielozadaniowy statyw z pojedynczym detektorem do wszystkich zastosowań w radiografii, stół dla pacjenta jednostronnie mocowany z regulowaną wysokością, generator wysokiego napięcia sterowany mikroprocesorowo z funkcją kalkulacji dawki promieniowania; lampa RIG 33100 - kamera do przetwarzania obrazu w związki detektora. Cyfrowy system obrazowania spowodował istotne zmiany w infrastrukturze i organizacji Zakładu Radiologii.
  • szybkość uzyskania badań, prezentację wniosków, badań i ich archiwizację (PASS) - Picture - Archiving and Comunication System,
  • możliwość przesyłania obrazów pomiędzy szpitalami (konsultacja trudnych przypadków),
  • wysoką jakość uzyskiwanych obrazów RTG przy dużej tolerancji parametrów ekspozycji (naświetlenia i ostrości),
  • zmniejszenie dawki napromieniowania pacjenta i ograniczenie zużycia aparatury RTG dzięki wysokiej czułości płyt obrazowych
  • cyfrową obróbkę, dzięki której z jednej ekspozycji można uzyskać obraz tkanek miękkich i kostnych (zmniejszenie ilości ekspozycji - eliminacja zdjęć powtórzonych z powodów technicznych, co wpłynęło na zmniejszenie dawki promieniowania otrzymanej przez pacjenta,
  • specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania obrazów RTG ma wpływ na zmniejszenie wyników fałszywie dodatnich np. w rozpoznaniu rozedmy płuc. Wskaźnik rozpoznań RTG w chwili obecnej 5,8% przy 1,17% rozpoznań klinicznych,
  • zgodność ze standardem DICKOM.
Archiwizacja badań cyfrowych na płytach CD przyczyniła się do:
 • eliminacji kosztów filmów i odczynników,
 • zmniejszenia kosztów operacyjnych o około 90%,
 • skrócenia czasu zapisu obrazu,
 • obniżenia kosztów archiwizacji badań,
 • dużej trwałości i odporności na warunki zewnętrzne,
 • zmniejszenia powierzchni potrzebnej na archiwum.
 Biuletyn informacyjny - CENTRUM RADIOLOGII W INOWROCŁAWIU, format PDF 6,2 MB