Certyfikaty Jakości

Złoty medal w rankingu "Maluchy na brzuchy"

Szpital Wielospecjalistyczny im.dr.L.Błażka w Inowrocławiu został wyróżniony złotym medalem w rankingu ,,Maluchy na Brzuchy 2021”.

To jedyny taki ranking polskich porodówek pod kątem realizacji prawa do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie, czyli faktycznie sprawdzający, czy dana placówka wspiera kontakt skóra do skóry po porodzie!

W rankingu nasz Szpital uzyskał 81%, Złote “Maluchy na brzuchy” (szpitale, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry przynajmniej w 80% porodów drogami natury).

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY


Dnia 30 stycznia 2020r. Rada Akredytacyjna po raz szósty podjęła decyzję o nadaniu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2020/7.
Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad siedemnastoletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W wyniku dokonanej przez Ośrodek Akredytacyjny oceny punktowej Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka w Inowrocławiu uzyskał 90% możliwej do uzyskania liczby punktów, a tym samym w 90% spełnia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu.

Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych.

Certyfikat ISO na okres 2019 - 2022

Dnia 29 lipca 2019 r. Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu DNV GL - Business Assurance Oddział Gdynia przyznał certyfikat nr DNV-GL 208848-2016-AQ-POL-RvA potwierdzając, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. Certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres od 01.08.2019 r. do 31 lipca 2022 i jest potwierdzeniem skutecznego wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Certyfikat obejmuje następujący zakres: Świadczenia zdrowotne w zakresie: wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, badań diagnostycznych, badań profilaktycznych, promocji zdrowia realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez zespoły wyjazdowe.

Certyfikat ISO 9001:2015

Dnia 02.10.2018 r. Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu DNV GL - Business Assurance Oddział Gdynia przyznał certyfikat nr DNV-GL 208848-2016-AQ-POL-RvA potwierdzając, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001:2015.

Certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do 31.07.2019r. i jest potwierdzeniem skutecznego wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Świadczenia zdrowotne w zakresie: wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, badań diagnostycznych, badań profilaktycznych, promocji zdrowia realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez zespoły wyjazdowe.

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2017"

W organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Rankingu Szpitali 2017, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu po raz kolejny został laureatem w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych, zajmując 49 miejsce w złotej setce szpitali.

Łączna uzyskana liczba punktów wyniosła 813,48 pkt. i była nieco niższa od ilości punktów, jaką uzyskiwaliśmy w ubiegłych latach.

W tegorocznym rankingu udział wzięły 204 placówki z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

Certyfikat ISO 9001:2008


W dniu 28.02.2017 r. Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu DNV GL - Business Assurance Oddział Gdynia nadał certyfikat nr DNV-GL potwierdzając tym samym, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001:2008. Wyżej wymieniony certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do 15.09.2018 roku i jest potwierdzeniem skutecznego wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 w takich zakresach świadczonych usług jak: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia.

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2016"

46. miejsce w kraju dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w Ogólnopolskim Rankingu Bezpieczny Szpital 2016

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2016 w kategorii "szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych", Szpital Powiatowy im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu został w złotej setce szpitali sklasyfikowany na 46. miejscu w kraju (uzyskując 825 całkowitej liczby punktów). W tegorocznym rankingu udział wzięło 226 placówek z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

Certyfikat - Tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku"

Certyfikat - Tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku"

Szpitalowi im. dra L. Błażka w Inowrocławiu w dniu 06.12.2016r., po reocenie Szpitala i wypełnieniu "10 KROKÓW DO UDANEGO KARMIENIA PIERSIĄ", na posiedzeniu Zarządu KUKP i Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reacen podtrzymano tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" na lata 2016-2020.

W pionie położniczo - noworodkowym Szpitala im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu przestrzegane są zasady postępowania z kobietą rodzącą i położnicą, które wymagają poszanowania godności i prawa kobiet oraz wypełniane są standardy "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" - ustalone przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

SZPITAL BEZ BÓLU

Dnia 14 listopada 2016 r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne podjęło decyzję o przyznaniu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu Certyfikatu "Szpital bez bólu".

Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest on potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Uzyskanie przez szpital certyfikatu "Szpital bez bólu" jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY


Dnia 2 listopada 2016 r. Rada Akredytacyjna po raz piąty podjęła decyzję o nadaniu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2016/37.
Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad czternastoletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W wyniku dokonanej przez Ośrodek Akredytacyjny oceny punktowej Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka w Inowrocławiu uzyskał 93% możliwej do uzyskania liczby punktów, a tym samym w 93% spełnia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu.

Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych.

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2015"

30. miejsce w kraju dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w Ogólnopolskim Rankingu Bezpieczny Szpital 2015

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2015 w kategorii "szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych", Szpital Powiatowy im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu został w złotej setce szpitali sklasyfikowany na 30. miejscu w kraju (uzyskując 837,87 całkowitej liczby punktów). W tegorocznym rankingu udział wzięło 223 placówek z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2014"16 miejsce Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu w Ogólnopolskim Rankingu Bezpieczny Szpital 2014

16. miejsce w kraju dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2014 w kategorii "szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu został sklasyfikowany na 1. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 16. miejscu w kraju (uzyskując 855,19 całkowitej liczby punktów, gdzie w roku ubiegłym zdobyliśmy 837,83 pkt.). W tegorocznym rankingu udział wzięło 240 placówek z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

Szpital bez bólu

Dnia 25.11.2013 r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu podjęło decyzję o przyznaniu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu Certyfikatu "Szpital bez bólu". Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest on potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Uzyskanie przez szpital certyfikatu "Szpital bez bólu" jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny.

Dyplom Przyjaciela Telefonu do Mamy

Dnia 16 grudnia 2013 roku Fundacja Orange przyznała Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę, Dyplom Przyjaciela Telefonu do Mamy z okazji 10-lecia programu "Telefon do mamy", który był zainicjowany w 2003 roku. W tym czasie udostępniono 1000 kolorowych aparatów i dostarczono 1,65 miliona kart telefonicznych dzieciom przebywającym w szpitalach i innych placówkach pomocowych w całej Polsce, co umożliwiło im bezpłatny kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Rozmowy przez "Telefon do mamy" trwały łącznie 74 miliony minut!

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2013"

23. miejsce w kraju dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu
W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2013 w kategorii "publicznych szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu podobnie jak w roku ubiegłym został sklasyfikowany na 3. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 23. miejscu w kraju (uzyskując 837,83 całkowitej liczby punktów, gdzie w roku ubiegłym zdobyliśmy 836 pkt.). W tegorocznym rankingu udział wzięło 256 placówek z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY


Dnia 01.07.2013 r. Rada Akredytacyjna po raz czwarty podjęła decyzję o nadaniu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2013/31. Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad jedenastoletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W wyniku dokonanej przez Ośrodek Akredytacyjny oceny punktowej Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka w Inowrocławiu uzyskał 88% możliwej do uzyskania liczby punktów, a tym samym w 88% spełnia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu. Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami.

galeria zdjęć ...

System zarządzania jakością ISO 9001:2008W dniu 19.07.2013 r. Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. Oddział Warszawa nadał certyfikat nr QMS-46 GL potwierdzając tym samym, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy 9001:2008. Wyżej wymieniony certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do 31.07.2016 roku i jest potwierdzeniem skutecznego wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 w takich zakresach świadczonych usług jak: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia.

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2012"

14. miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2012 w kategorii "publicznych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu podobnie jak w roku ubiegłym został sklasyfikowany na 3. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 14. miejscu w kraju (uzyskując 835,56 całkowitej liczby punktów). W tegorocznym rankingu udział wzięło 254 placówek z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

Order Dwóch Serc 2012

Order Dwóch Serc 2012
Dyrekcja Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu informuje, iż dnia 2 grudnia 2012 roku podczas Międzynarodowego Kongresu w Rynie nastąpiło uroczyste wręczenie wyróżnienia „Orderu Dwóch Serc 2012” dla Szpitala im. dr L. Błażka w Inowrocławiu jako najlepszego w Polsce w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej „Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej”. Nagroda została przyznana za działalność edukacyjną przeznaczoną dla rodziców nowo narodzonych dzieci, która realizowana jest na Oddziale Noworodkowym i Położniczym naszego szpitala. Nagrodę z rąk prof. Jacka Rudnickiego odebrała pani Ewa Nowowiejska, zastępca pielęgniarki oddziałowej Oddziału Noworodkowego, która jest koordynatorem Programu Edukacji Poporodowej o nazwie Szkoła Matek i Ojców "Razem Łatwiej" w Inowrocławiu. W inowrocławskim szpitalu program ten realizowany jest przez pielęgniarki i położne od pięciu lat, a działalność ta jest kontynuacją i uzupełnieniem programu tutejszej Szkoły Rodzenia. Realizacja Programu Edukacji Poporodowej odbywa się na oddziałach szpitalnych, tuż po narodzeniu dziecka i obejmuje opieką więcej zainteresowanych rodziców.

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Certyfikat Spełnienia Wymagań

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Certyfikat Spełnienia Wymagań
Dnia 07.08.2012r. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia w Krakowie przyznał Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Certyfikat nr 128/2012, potwierdzający spełnianie wymagań ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Daje to gwarancję najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjentom tego Oddziału przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną przy użyciu nowoczesnych aparatów niezbędnych do ratowania zdrowia i życia oraz możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, dostępnej w trybie całodobowym. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest odpowiednio przygotowany pod względem strukturalnym i organizacyjnym do podejmowania działań diagnostyczno-leczniczych w stanach zagrożenia zdrowia i życia. SOR zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewniają bezkolizyjny ich dojazd pod oddział. Ponadto dysponujemy całodobowym zmodernizowanym lądowiskiem, zlokalizowanym w takiej odległości aby możliwe było przyjęcie osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz podjęcie natychmiastowych działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2011"

14. miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2011 w kategorii "Zabiegowe szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu został ponownie sklasyfikowany na 3. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 14. miejscu w kraju (uzyskując 834 całkowitej liczby punktów). W tegorocznym rankingu udział wzięło 234 szpitali z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

Galeria zdjęć z uroczystości

Projekt naukowo – badawczy: Dogłębne Rozumienie Poprawy Jakości Opieki w Europie DUQuE


Z dniem 04.11.2010 r. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej przystąpił do unijnego projektu DUQuE. W/w projekt realizowany jest w 240 szpitalach europejskich. W Polsce uczestniczy w nim 30 szpitali. DUQuE swą tematyką nawiązuje do realizacji innych projektów unijnych, dotyczących identyfikacji strategii poprawy jakości opieki w szpitalach, a także do obowiązującej legislacji UE w zakresie jakości opieki w krajach członkowskich oraz do konieczności dostosowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia do poziomu raportowania danych, jakie przewiduje Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Celem projektu jest określenie efektywności systemów poprawy jakości oraz ich wpływu na wyniki opieki nad pacjentem.

Certyfikat - Tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku"

Certyfikat - Tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku"
Szpitalowi im. dra L. Błażka w dniu 02.10.2010 r., decyzją Komisji ds. Promocji Szpitali (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią) przeprowadzającej reocenę w zakresie spełniania w naszym zakładzie standardów "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią", podtrzymano tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku". W okresie 5 lat od przyznania po raz pierwszy certyfikatu w pionie położniczo - noworodkowym PS ZOZ Inowrocław przestrzegane są zasady postępowania z kobietą rodzącą i położnicą, które wymagają poszanowania godności i prawa kobiet oraz standardy wypełniania "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" - ustalone przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

galeria zdjęć ...

SZPITAL BEZ BÓLU

Dnia 04.10.2010 r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu podjęło decyzję o przyznaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Certyfikatu "Szpital bez bólu". Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest on potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Uzyskanie przez szpital certyfikatu "Szpital bez bólu" jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny.

Ogólnopolski Ranking Szpitali "BEZPIECZNY SZPITAL 2010"

9. miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2010 w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu został sklasyfikowany na 3. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 9. miejscu w kraju (uzyskując 854,60 całkowitej liczby punktów). W tegorocznym rankingu udział wzięło 256 szpitali z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

galeria zdjęć ...

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY


Dnia 23.06.2010 r. Rada Akredytacyjna po raz trzeci podjęła decyzję o nadaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2010/15. Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad ośmioletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzona przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego w dniach 12-14.05.2010 r. wizytacja wykazała, iż Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 86% spełnienia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu, które ujęte zostały w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zastawie Standardów 2009". Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami.

CERTYFIKAT ISO 9001:2008W dniu 01.08.2010 r. Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Germanischer Lloyd Certification Baltic Sea Sp. z o.o. nadał certyfikat nr QMS-46 GIS potwierdzając tym samym, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy 9001:2008. Wyżej wymieniony certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do 31.07.2013 roku i jest potwierdzeniem, że PSZOZ w Inowrocławiu skutecznie wprowadził system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w takich zakresach świadczonych usług jak: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia.

Certyfikat - "Szpital Przyjazny Kombatantom"

Dnia 21.07.2010 r. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Certyfikat "Szpital przyjazny kombatantom". Certyfikat ten potwierdza uczestnictwo naszego Zakładu w programie pn. "Szpitale przyjazne kombatantom", którego celem było upowszechnienie wśród pracowników służby zdrowia podstaw prawnych zapewniających kombatantom i osobom represjonowanym warunki do prawidłowego leczenia. Powyższe w szczególności dotyczyło praw, jakie zostały przyznane kombatantom przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj:
  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY 2009

W organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY 2009, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i wchodzący w jego struktury Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał wyróżnienie w kategorii: Szpitale Wielospecjalistyczne - powyżej 400 łóżek. Udział w konkursie miał na celu promocję placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych produktów i usług - ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów oraz klientów. Przedsięwzięcie jest skierowane do tych, którzy poprzez optymalizację kosztów i właściwe metody zarządzania procesami, inwestycje w reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji zespołu, efektywność zarządzania, organizację pracy poprzez lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych - zapewniają sprawność funkcjonowania placówki medycznej bądź firmy działającej na rynku medycznym pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta i klienta.

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2009


Ogólnopolski Ranking Szpitali 2009 pn. "Szpitale Publiczne" 13. miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2009 w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu został sklasyfikowany na 2. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 13. miejscu w kraju (uzyskując 856,02 całkowitej liczby punktów, gdzie w roku ubiegłym uzyskaliśmy 854,38). W tegorocznym rankingu udział wzięło 261 szpitali z całego kraju. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

zobacz wyniki ...

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2008


Ogólnopolski Ranking Szpitali 2008 pn. "Szpitale publiczne" 6. miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2008 w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne w pierwszej dziesiątce - zajmując 6. miejsce, znalazł się Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz kolejny inowrocławski szpital znalazł się na drugiej pozycji wśród szpitali województwa kujawsko - pomorskiego, po Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W tegorocznym rankingu udział wzięło 256 placówek z całej Polski. W tym roku eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

zobacz wyniki ...

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2007


Ogólnopolski Ranking Szpitali 2007 pn. "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne" 9. miejsce w kraju i 2. miejsce w województwie dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2007 w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne w pierwszej dziesiątce - zajmując 9. miejsce, znalazł się Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz kolejny inowrocławski szpital znalazł się na drugiej pozycji wśród szpitali województwa kujawsko - pomorskiego, po Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W tegorocznym rankingu udział wzięło 229 placówek z całej Polski. Podobnie jak w latach poprzednich ocenie podlegały warunki w jakich są leczeni pacjenci, wyposażenie placówek w aparaturę medyczną, zarządzanie oraz sytuacja finansowa. Główny nacisk został położony na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta i ocenę infrastruktury szpitala. Przyjęta koncepcja nawiązuje do wdrażanych obecnie na świecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, systemów opartych na połączeniu sprawnego zarządzania z bezpieczeństwem i zapobieganiem zdarzeniom niepożądanym.

CERTYFIKAT ISO 9001:2000W dniu 01.08.2007r. Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Germanischer Lloyd Certification Baltic Sea Sp. z o.o. nadał certyfikat nr QS-0046BS ISO potwierdzając tym samym, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy 9001:2000. Wyżej wymieniony certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do 31.07.2010 roku i jest potwierdzeniem, że PSZOZ w Inowrocławiu skutecznie wprowadził system zarządzania jakością ISO 9001:2000 w takich zakresach świadczonych usług jak: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. Konieczność wdrożenia tego systemu wynikała nie tylko z potrzeb marketingowych, wymagań klientów, ale również z potrzeby uporządkowania i poprawy systemu zarządzania jakością. Najważniejszą korzyścią związaną z wprowadzeniem tegoż systemu jest gwarancja, iż świadczenia zdrowotne udzielane przez wysokospecjalistyczną kadrę medyczną przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz z zastosowaniem nowoczesnej bazy diagnostyczno-leczniczej będą dla pacjentów bezpieczne.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY


Dnia 21.05.2007 Rada Akredytacyjna podjęła decyzję o nadaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2007/05. Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat tj. od 12.05.2007 r. do 11.05.2010 r. i jest uwieńczeniem ponad pięcioletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzona przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego w dniach 18-20.04.2007r. wizytacja wykazała, iż Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 79% spełnienia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu, które ujęte zostały w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zastawie Standardów 98". Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY


Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, jako drugiemu w województwie, decyzją Rady Akredytacyjnej z dnia 10.05.2004 r. przyznano status szpitala akredytowanego - Certyfikat Akredytacyjny nr 2004/05. W/wym. Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat tj. od 12.05.2004 r. do 11.05.2007 r. Akredytacja jako zewnętrzny sposób zapewnienia jakości pozwoliła na spełnienie przez nasz zakład postawionych w tym zakresie kryteriów wyznaczanych przez standardy akredytacyjne. Dzięki przyjętej standaryzacji poszczególnych procedur, pozwalających na uzyskanie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi w naszym zakładzie standardami zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w czasie przeprowadzonego audytu dokonał pozytywnej oceny zakładu, stwierdzając poziom spełnienia wszystkich standardów w 88%, co wpłynęło niewątpliwie na poprawę jakości świadczonych usług, wzrost zaufania leczonych u nas pacjentów, zwiększenie konkurencyjności na rynku. Najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami.

"MARQuIS"

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Naukowo-Badawczym "Methods of Assessing Response to Quality Improvement Strategies" (MARQuIS), finansowanym przez Unię Europejską i realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, składające się ze znanych ośrodków prowadzących akredytację organizacji opieki zdrowotnej, uczelni akademickich i stowarzyszenia HOPE ( European Hospital and Healthcare Federation ). Na podstawie wyrażonego wcześniej akcesu w dniach 6 i 7 marca 2007 roku przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z Koordynatorem Projektu MARQUIS w Polsce dokonali w PSZOZ w Inowrocławiu wizytacji, stanowiącej podstawę analizy, której wyniki potwierdziły skuteczność wdrażanych do tej pory mechanizmów poprawy jakości opieki w szpitalu. W całym projekcie MARQUIS bierze udział ok. 600 szpitali w 7 krajach ( Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Czechy, Holandia, Francja i Polska ), a PSZOZ Inowrocław jest jednym z 15 wytypowanych polskich placówek. Założeniem w/w projektu jest studium porównawcze dotyczące różnorodnych mechanizmów poprawy jakości opieki w ochronie zdrowia oraz ich wdrożenia przez szpitale w 7 krajach członkowskich Unii Europejskiej

Tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku"

Szpitalowi im. dra L. Błażka w dniu 09.02.2005 r. decyzją Komisji ds. Promocji Szpitali (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią) przyznano tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku". Pretendując do tytułu "Szpital Przyjazny Dziecku" w ponad dwuletnim procesie przygotowawczym, związanym ze zmianą organizacji opieki okołoporodowej, eliminując często występujące rutynowe praktyki niekorzystne dla przebiegu laktacji, pion położniczo - noworodkowy PS ZOZ Inowrocław został poddany wnikliwej ocenie. Przyznając w/w tytuł Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią potwierdził, iż spełnione zostały w naszym zakładzie standardy wypełniania "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" - ustalone przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Tytułu HIT 2006

Akt nadania tytułu HIT 2006 za sposób funkcjonowania Centrum Radiologii Wpis do rejestru laureatów pod nr 21/H/KujP./2006

30 czerwca 2006 r. w salach Dworu Artusa w Toruniu, odbyła się gala wieńcząca konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT 2006 Kujaw i Pomorza. Celem konkursu była promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych. Konkurs służy również promocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu, jego powiatów i gmin. W trakcie tegorocznej gali Kapituła konkursu HIT 2006 w regionie kujawsko - pomorskim przyznała naszemu Zakładowi nominację do tytułu HIT 2006 w kategorii organizacja i zarządzanie za sposób funkcjonowania Centrum Radiologii.

Więcej…

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2006


Ogólnopolski Ranking Szpitali 2006 pn. "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne" 23. miejsce w kraju i 2. miejsce w województwie dla Publicznego specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2006 Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka uplasował się na drugiej pozycji wśród szpitali województwa kujawsko - pomorskiego, zajmując jednocześnie 23 miejsce w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne". Ocenie podlegały warunki w jakich są leczeni pacjenci, wyposażenie placówek w aparaturę medyczną, zarządzanie oraz sytuacja finansowa. Główny nacisk został położony na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta i ocenę infrastruktury szpitala. Przyjęta koncepcja nawiązuje do wdrażanych obecnie na świecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, systemów opartych na połączeniu sprawnego zarządzania z bezpieczeństwem i zapobieganiem zdarzeniom niepożądanym.

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2005


Ogólnopolski Ranking szpitali 2005 pn. "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne" 56. miejsce w kraju i 3. miejsce w województwie dla Publicznego specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2005 Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka znalazł się w pierwszej trójce szpitali województwa kujawsko - pomorskiego, zajmując jednocześnie 56 miejsce w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne". Ocenie podlegały warunki w jakich są leczeni pacjenci, wyposażenie placówek w aparaturę medyczną, zarządzanie oraz sytuacja finansowa. Główny nacisk został położony na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta i ocenę infrastruktury szpitala. Przyjęta koncepcja nawiązuje do wdrażanych obecnie na świecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, systemów opartych na połączeniu sprawnego zarządzania z bezpieczeństwem i zapobieganiem zdarzeniom niepożądanym.

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2004


Ogólnopolski Ranking Szpitali 2004 pn. "Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce" 64. miejsce w kraju i 4. miejsce w województwie dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" w porozumieniu z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingiem Szpitali 2004 pn. "Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce", na 749 szpitali biorących udział w tym badaniu, nasz zakład znalazł się po raz kolejny w pierwszej setce szpitali zajmując 64 miejsce w skali kraju i 4 pozycję w województwie kujawsko - pomorskim. Ocenie podlegały warunki w jakich są leczeni pacjenci ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich bezpieczeństwo, jakość infrastruktury - wyposażenie placówek w aparaturę medyczną, jakość obsługi pacjentów, sposób zarządzania jednostką oraz jej sytuację finansową.