Dzisiaj jest: 17 Października 2017 r.   Imieniny obchodzą:
Lucyny, Magorzaty, Wiktora
Jubileusz 30-lecia szpitala

Zakres Świadczonych Usług


 1. Umowa nr 14-17/B0015/REH

  Rehabilitacja Lecznicza (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna),

 2. Umowa nr 14-17/B0015/OPH

  Opieka Paliatywna i Hospicyjna (porada w poradni medycyny paliatywnej, świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej),

 3. Umowa nr 11-17/B0015/PSY

  Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień (świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia psychologiczne),

 4. Umowa nr 11-17/B0015/SOK

  Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (hemodializoterapia),

 5. Umowa nr 11-17/B0015/RTM

  Ratownictwo Medyczne (świadczenia udzielane przez zespół ratownictwa medycznego podstawowy, świadczenia udzielane przez zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny),

 6. Umowa nr 13-17/B0015/POZN

  Podstawowa Opieka Zdrowotna (świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 150000 osób-ryczałt miesięczny),

 7. Umowa nr B0015/POZ

  Podstawowa Opieka Zdrowotna (świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w POZ),

 8. Umowa nr 12-17/B0015/SZP

  Leczenie Szpitalne (chorób wewnętrznych i gastroenterologii, chorób wewnętrznych i endokrynologii; kardiologii, intensywnego nadzoru kardiologicznego, neurologii, leczenia udarów, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej/chemioterapii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii, położnictwa, ginekologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, otolaryngologii, urologii i onkologii urologicznej),

 9. Umowa nr 12-17/B0015/SZP-PT

  Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy- leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN, leki w programie lekowym - leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN, program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych, leki w programie lekowym - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych, leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD, leki w programie lekowym: leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD; leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza, leki w programie lekowym: leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza )

 10. Umowa nr 14-17/B0015/STM

  Leczenie Stomatologiczne (świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii),

 11. Umowa nr 11-17/B0015/AOS

  Ambulatoryjne Opieka Specjalistyczna (świadczenia w poradniach specjalistycznych: alergologicznej, alergologii dziecięcej, diabetologicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, nefrologicznej, dermatologicznej i wenerologicznej, neurologicznej, neurologii dziecięcej, leczenia bólu, gruźlicy i chorób płuc i antynikotynowej, reumatologicznej, położniczo-ginekologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, urologicznej, hematologicznej),

 12. Umowa nr 11-17/B0015/ASDK

  Ambulatoryjne Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne) (badania TK, badania endoskopowe: gastroskopia i kolonoskopia),

 13. Umowa nr 14-17/B0015/PRO

  Profilaktyczne Programy Zdrowotne (program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy, program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki),

 14. Umowa nr 12-17/B0015/SZPCH

  Leczenie Szpitalne – Chemioterapia (chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii- hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym).