POGOTOWIE RATUNKOWE W INOWROCŁAWIU
KIEROWNIK
dr n. med. Eligiusz Patalas
lekarz specjalista II stopnia z zakresu otolaryngologii

lokalizacja: ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław
telefony: (052) 354-52-59, (052) 354-54-79, fax (052) 357-00-31
telefony alarmowe: 999, (052) 355-02-80
Z-CA KIEROWNIKA: mgr Jacek Pawlak
pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Wawrzynowicz
 Opis:

W Pogotowiu Ratunkowym dyżurują lekarze specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii i innych specjalności mających zastosowanie w medycynie ratunkowej. Personel średni pogotowia stanowi:
 • 10 dyspozytorów medycznych
 • 15 pielęgniarek i pielęgniarzy
 • 25 ratowników medycznych
 • 17 kierowców - ratowników medycznych
 • 3 sanitariuszy
 • 4 położne
 • 37 kierowców
 Zakres świadczonych usług:

 • Pogotowie Ratunkowe w Inowrocławiu realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Pogotowie Ratunkowe udziela świadczeń w razie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego - stanu polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu bądź uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagającego podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

  W dyspozycji pozostają dwa specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego oraz cztery podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

  Miejscem wyczekiwania tj. miejscem stacjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycje dyspozytora jest:

  • ul. Toruńska 32 w Inowrocławiu,
  • ul. Poznańska 97 w Inowrocławiu,


  Miejscem wyczekiwania tj. miejscem stacjonowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycje dyspozytora jest:

  • ul. Toruńska 32 w Inowrocławiu,
  • ul. Piasta 7a w Gniewkowie,
  • ul. Niepodległości 47 w Kruszwicy,
  • ul. Główna 35 d w Janikowie.


 • W budynku Pogotowia Ratunkowego w Inowrocławiu funkcjonują również zespoły nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zabezpieczające świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00, a w soboty, niedziele i święta całodobowo dla mieszkańców następujących miejscowości:

  • Miasta Inowrocławia,
  • Gminy Inowrocław,
  • Miasta i Gminy Pakość,
  • Miasta i Gminy Janikowo,
  • Miasta i Gminy Gniewkowo,
  • Miasta i Gminy Kruszwica,
  • Gminy Złotniki Kujawskie,
  • Gminy Rojewo,
  • Gminy Dąbrowa Biskupia.

  Na zlecenie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z niżej wymienionych zakładów zapewniamy również usługi w zakresie transportu sanitarnego świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

  Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, których pacjentów zabezpieczają Zespoły nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarską oraz transportu sanitarnego:

  L.p.Nazwa świadczeniodawcyNumer umowy
  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. L. Kwiatkowskiego w Dąbrowie Biskupiej 08-10/B0037/POZ
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twoje Zdrowie" w Kruszwicy 08-10/B0374/POZ
  3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s.c. w Pakości 08-10/B0273/POZ
  4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profilaktyka" w Murzynnie 08-10/B0293/POZ
  5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie" w Rojewie 08-10/B0595/POZ
  6. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich 08-10/B0021/POZ
  7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Cegielna" s.c. w Inowrocławiu 08-10/B0420/POZ
  8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita" w Janikowie 08-10/B0287/POZ
  9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. w Janikowie 08-10/B0291/POZ
  10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. M. Kaczmarczyk w Jaksicach 08-10/B0302/POZ
  11. Praktyka Lek. Rodzinnego lek. med. B. Pałubicka w Gniewkowie 08-10/B0126/POZ
  12. Praktyka Lek. Rodzinnego lek. med. M. Poławska - Juchacz w Inowrocławiu 08-10/B0481/POZ
  13. Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. W. Dziarnowska w Inowrocławiu 08-10/B0632/POZ
  14. Grupowa Praktyka Lek. Rodzinnego "Nasz Lekarz" w Kruszwicy (dotyczy jedynie pacjentów z rejonu Kruszwicy) 08-10/B0123/POZ
  15. NZOZ "Eskulap" w Gniewkowie 08-10/B0288/POZ
  16. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w BydgoszczyIndywidualna Prakt. Lek., lek. med. Dariusz Słowik w Inowrocławiu 08-10/B0009/POZ
  17. NZOZ "Mątwy - Med" w Inowrocławiu 08-10/B0419/POZ
  18. NZOZ "Ars Medica" w Inowrocławiu 08-10/B0384/POZ
  19. NZOZ "Farma - Med" Sp. z o.o. w Inowrocławiu 08-10/B0205/POZ
  20. NZOZ "Piastowska" w Inowrocławiu 08-10/B0279/POZ
  21. NZOZ Przychodnia "Rąbin" w Inowrocławiu 08-10/B0278/POZ
  22. NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej, lek. med. I. Zabrzyńska w Złotnikach Kujawskich 08-10/B0276/POZ